Pravidla lekcí/Rules for lessons

Pravidla lekcí:

1, Lekci je možné domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem. Po SMS pouze u stálých klientů. Předběžnou rezervaci, „že ještě potvrdíš termín“ nedělám – objednej se až to budeš vědět určitě…!

2, Lekce trvá zpravidla 1 hodinu, ale může být i půlhodinová, několikahodinová, celodenní i několikadenní. Ceny jsou uvedeny v CENÍKU. Běžná cena je uvedena za každou započatou hodinu (pokud čas sám o několik minut překročím, ty navíc neúčtuji). Nad dvě hodiny a u akcí ostatních – viz CENÍK. Doba přípravy v mé koupelně (například příprava na fist) se do doby lekce nezapočítává a je zdarma.

3, Nedochvilnost netoleruji! Případné objektivní zpoždění v době mobilních telefonů lze dát vědět.

4, Na akce vyžaduji platbu nevratné zálohy předem hotově, přes PayPal nebo převodem na můj bankovní účet ve výši uvedené v CENÍKU a to nejpozději do 24 hodin před domluveným začátkem – není li uvedeno jinak. Vyhrazují si právo udělení výjimky.

PayPal: drex@masterdrex.com

Bankovní účet č. 2302030220/2010

Variabilní symbol platby ti oznámím.

Možné je také platbu složit okamžitě a anonymně na tento účet přímo na přepážce každé pobočky Fio banky.

Nedostavíš- li se na domluvený termín, záloha propadá bez náhrady. U zaplacených záloh na neurčito, které nebyly využity po uplynutí jednoho roku od doby, kdy byly uhrazeny, propadají. Nedojde-li k uhrazení zálohy do termínu, mohu příště požadovat předem platbu celou.

5, Po příchodu i před odchodem je možnost sprchy i WC. Taktéž je k dispozici anální nástavec, dezinfekce i osuška. Vždy máš k dispozici „stopku“. Pokud tedy vyslovíš: „STOP “, je to pro mě závazný konec praktiky u které jsi toto použil. Kdykoli máš možnost akci zrušit a odejít. Za zrušení akce, na kterou jsi už přišel  a neproběhla alespoň polovina její dohodnuté doby, účtuji storno poplatek ve výši 50% její ceny nebo domluvené výše ceny. Na začátku lekce neprovádím žádný pohovor. Je to z toho důvodu, že přicházíš s určitou nadržeností, napětím a třeba i trochu s obavami a sezení u kávy to jen naruší. Prostě „spadne řemen z motoru“. Relax můžeme udělat po lekci.

Potřebné informace od tebe budu mít z předem vyplněného dotazníku, který ti pošlu mailem nebo z komunikace při domlouvání lekce. Jsem profesionál a vycítím z tvého těla a chování co je potřeba. Dotazník si můžeš stáhnout i na mém webu. Dostaneš po čem toužíš, co chceš a potřebuješ! Vždy férově, bezpečně a diskrétně! To garantuji!!! Lekce jsou možné v mé vybavené ložnici dominanta, v jiných atelierech které také používám, klubech, venku na opuštěných a vybydlených místech nebo v Maspalomas a Playa del Inglés na Gram Canaria, v Berlině, Amsterdamu a jinde kam občas létám. Nestyď se chtít si užít co tě láká. Nestyď se to říci, vše je jen otázkou domluvy. Protože bylo by opravdu moc hloupé, aby sis jednou v domově důchodců říkal co všechno jsi mohl zažít KDYBYS…. Ono to už nepůjde.

6, Kontakty, které nejsou rok a více použity ze svého telefonu mažu.

7, Vyhrazuji si právo odmítnout zájemce a to jak s udáním, tak i bez udání důvodu.

Tato pravidla jsou platná od: 1. 6. 2020

Dotazník česky

Questionnaire English

Seven rules of my lessons:

1, Lessons can be booked in person, by phone or by e-mail. Text messages are possible for longtime clients. Booking is available for fixed date & time only.

2, Lessons usually take 1 hour but also could be performed in 30 minutes, multiple hours, all day or several days long ones. See price list. The common price is set for each started hour. (Except for minutes exceeded by myself. Those are not charged) For two hours long lessons and special ones see price list. The preparation time in my bathroom before the lesson is not counted to the lesson time and therefore is free.

3, Sticking to the schedule is required. If any inevitable delay occurs let me know.

4, An irreversible deposit (price list) is required at last 24 hours before beginning of the lesson, unless specified otherwise. It could be paid by cash ot PayPal or by: bank payment to the account

IBAN: CZ91 2010 0000 0025 0203 0225

SWIFT: FIOBCZPPXXX

I will specify the VARS number. Missing the reserved lesson will result in losing the deposit with no right to compensation.

PayPal: drex@masterdrex.com

Deposits for unspecified dates need are valid for a period of one year since the payment. If the lesson is not  consumed until then, the deposit is lost as well.

If the deposit isn´t paid in time I might require the whole payment in advance next time.

5, There is a shower and a toilet available both before and after lessons. Also there is a possibility to use an anal plug, disinfection and a towel.

You can use a safe word. If used, it´s considered and end to the practice for which it was used. You have a right to cancel the lesson and leave. If canceled in the first half of the time I charge a cancel fee of 50% of its cost8

I don´t perform any interview in the beginning of the lesson. This is to keep the vibe and energy running, which would be lost, if there was any interview. There is a possibility to relax after the lesson. All the necessary information are noted beforehand in a simple questionnaire sent by an e-mail or a previous conversation. This document is also available on my website. I´m a professional and I will see on your body and your behavior what is needed. You will get what you desire, what you want and need. Always fair, safe & discreet. Guaranteed!

The lessons can take place in my equipped dominant´s bedroom, other ateliers I use, clubs, outside on abandoned places or in Maspalomas and Playa del Inglés na Gran Canaria, in Berlin, Amsterdam or other places I occasionally fly to.

Don´t be shy to enjoy the things you are tempted to try. You can tell me. It´s all just a matter of agreement. Because it would be too silly to wait until you realize it´s too late to enjoy your life. You live now.

6, All contacts inactive for more than a year are being deleted from my phone.

7, I claim a right to refuse a client with or without stated reason.

These rules are valid since June 2020.