Darklands Antwerp

5. až 8. května 2022 – May 5-8, 2022

Velice rád létám na čtyři dny na Darklands do Antverp z letiště v Praze do Charleroi. Odtamtud autobusem na vlak, který nás doveze na krásné vlakové nádraží v Antverpách.

.

I love to fly for four days at the Darklands to Antwerp from Prague airport to Charleroi. From there by bus to the train that will take us to the beautiful train station in Antwerp.

Akce se každý rok odehrávají v bývalém doku v přístavu.

.

The events take place every year in a former dock in the harbor.

Svou velikostí umožňuje opravdu nevšední akce a také kapacitu více jak 4 000 návštěvníků najednou.

.

Thanks to its size, it enables truly extraordinary events and also the capacity of more than 4000 visitors at a time8

Ve stáncích je možné koupit rozmanité pomůcky, hračky i oblečení (kůže, latex, neopren…).

.

Various aids, toys and clothing (leather, latex, neoprene…) can be bought in the stands.

Není pochyb o tom, že si vybere každý.

.

There is no doubt that everyone will choose.

Vyzkoušet si můžeš cokoliv a vybrat to, co ti bude opravdu „sedět“….

.

You can try anything and choose what will really fit you….

Velmi zajímavá jsou vystoupení mezi jednotlivými soutěžemi.

Prostě chlapská zábava bez limitů puritánské společnosti…..

.

Very interesting are performances between individual competitions.

Just male fun without the limits of puritan society…..

Možnost soukromých a veřejných akcí se mnou.

.

Private and public events with me are possible.

Videa / Videos: