Kontakt / Contact

Prague, Czech Republic

e-mail: drex@masterdrex.com

phone: + 420 739 040 549

WhatsApp: + 420 739 040 549


Dotazníky ke stažení (pdf):
Stáhni, ulož, po vyplnění znovu ulož
a pošli až budeme mít domluvený
termín akce…!
Dotazník česky
Pravidla lekcí a akcí

Questionnaires for download (pdf):
Download, save, save again after filling
in and send when we have an agreed date of the event …!
Questionnaire english
Rules of lessons