Zážitky/Experiences

Umožním ti užít si co tě vzrušuje a co ti dělá dobře. Naplno a bez rizik, bez závazků i bez narušení tvého osobního či profesního života.

I let you enjoy what excites you and what makes you feel good. Completely and without risk, without commitment and without any interference into or your personal or professional life

V mé vybavené ložnici dominanta

V klubech

Outdoor

Na Gran Canaria

In my well-equipped bedroom

In clubs

Outdoor

On Gran Canaria


Jednorázové i sériové lekce
Pobytové lekce
Submisivní relaxace
Zaučování subů a otroků
Diskrétní i public lekce
Služba Pánovi
BDSM show
Konzultace

Single or serial lesson
Lessons with an overnight stay
Submissive relaxatio
n
Training of subs and slaves
Lesson in private or public spac
e
Providing services to the Master
BDSM show
Consultations

Další možnosti najdete na mých webových stránkách.

Sex pouze při oboustranném zájmu!

Mám celkem k použití přes 141 různých položek nástrojů, pomůcek a hraček!

You can find more options here on my website.

Sex only in the case of the mutual interest

I have more than 141 items of various bdsm tools and toys to use!

Možné jsou i další praktiky (ale rozhodně NE brutalita, krev, scat, kaviár a nucená feminizace).
Lehkou nebo tvrdší úroveň lekce je samozřejmě možné předem dohodnout. Tuto dohodu i domluvenou diskrétnost GARANTUJI!
Jsem zdravý, férový a zkušený. Nemohu si dovolit jinou variantu. Praha, Berlin, Amsterdam, Antverpy, Gran Canaria (Playa del Inglés, Maspalomas).

_

There are also other practices available (However, NO brutality, blood, scat or forced feminisation). You can choose soft or harder level of lecture in advance. I GUARANTEE keep this agreement as well as protecting your privacy. We can play in Prague, Berlin, Amsterdam, Gran Canaria (Playa del Inglés, Maspalomas).