Zážitky / Experiences

Umožním ti užít si co tě vzrušuje a co ti dělá dobře. Naplno a bez rizik, bez závazků i bez narušení tvého osobního či profesního života.

I let you enjoy what excites you and what makes you feel good. Completely and without risk, without commitment and without any interference into or your personal or professional life

V mé vybavené ložnici dominanta

V klubech

Venku

Na Gran Canaria

In my well-equipped bedroom

In clubs

Outdoor

On Gran Canaria


Jednorázové i sériové lekce

Pobytové lekce
Submisivní relaxace
Zaučování nezkušených začátečníků
Diskrétní a public akce
Služba Masterovi
BDSM show
Konzultace

Single or serial lesson
Lessons with an overnight stay
Submissive relaxation
Training of subs and slaves
Lesson in private or public space
Providing services to the Master
BDSM show
Consultations

Další možnosti najdete na mých webových stránkách.
Sex pouze při oboustranném zájmu!
Mám celkem k použití přes 148 různých položek nástrojů, pomůcek a hraček!

You can find more options here on my website.
Sex only in the case of the mutual interest…!
I have more than 148 items of various bdsm tools and toys to use!

Možné jsou i další praktiky (ale rozhodně NE brutalita, krev, scat, kaviár a nucená feminizace).
Lehkou nebo tvrdší úroveň lekce je samozřejmě možné předem dohodnout.
Tuto dohodu i domluvenou diskrétnost GARANTUJI!
Jsem zdravý, férový a zkušený. Nemohu si dovolit jinou variantu. Praha, Berlin, Amsterdam, Antverpy, Gran Canaria (Playa del Inglés, Maspalomas).

_

There are also other practices available (However, NO brutality, blood, scat or forced feminisation). You can choose soft or harder level of lecture in advance.
I GUARANTEE keep this agreement as well as protecting your privacy. We can play in Prague, Berlin, Amsterdam, Gran Canaria (Playa del Inglés, Maspalomas).