Folsom Europe Berlin

Od 10. do 13. září 2020

jsem v Berlíně na Folsom Europe Berlin 2019.

_

From 10 to 13 September 2020

I am in Berlin at Folsom Europe Berlin 2019.

Moje oblíbené kluby – My favorite clubs:

Lab.oratory

Mutschmanns

New Action

Boese-buben

Možnost soukromých a veřejných akcí se mnou.

_

Private and public events with me are possible.

Během mého pobytu v Berlíně mě můžete kontaktovat pouze prostřednictvím SMS na telefonu.

_

During my stay in Berlin you can only contact me by SMS on the phone.