Gran Canaria

GRAN CANARIA

Zažij několik dní skvělý relax se svým Masterem

Make a great rest for a few days with your Master

Na jaře a na podzim bývám na Gran Canaria. BDSM a fist lekce samozřejmě dělám i tam. A to v Playa del Inglés a Maslaplomas na jihu ostrova, kde se konají také velké akce. Například Fetish week nebo Pride či  Carnaval a Winter Pride.

I usually visit Gran Canaria in spring and autumn.

I do both BDSM and fist lessons there as well.
I stay in Playa de lnglés, Maspalomas (south of the island), where great events like
Fetish week, PrideCarnaval and Winter Pride take place.

Lekce je možné dohodnout v privátu (hotel, apartmán) nebo outdoor ve světoznámých dunách, kde je známá sex area, či v některém z mnoha klubů.

_

The lessons can be arranged in private room (hotel room, suite) or outdoor in worldwide known dunes with a favourite sex area or in one of the many clubs.

Slavné duny v Maspalomas  jsou v těsném sousedství Playa del Inglés a na první pohled by nikdo neřekl, jaké vzrušující zážitky lze v nich prožít… Můžeš zažít mnohé jen se mnou nebo mít diváky či další účastníky, kteří jsou tam ze stejných důvodů jako tam jsi ty. Na tvém doprovodu – Masterovi – je zachovat vše pod kontrolou. Ale vždy jsem se tam setkal jen se vzájemným respektováním.

Fabled Maspalomas Dunes are just next to Playa de lnglés and you would not guess how exciting experiences one can get there. You can experience a lot just with me or there can be audience or more participants.
It is your escort – Master – to keep everything under control. However,
I always experienced only mutual respectof participants.

Pokud dáváš přednost klubům, je jich v centru YUMBO i v jeho blízkosti dostatek, aby si každý vybral. Zde zmiňuji své oblíbené kluby.

If you prefer the clubs, there are many of them in YUMBO centrum for everyone to choose. I have already found my favourite ones.

CRUISE

Klub je vybaven krom baru také mnoha kabinkami, glory holle, darkroomem, křížem na zdi, několika slingy a různými úchyty pro hrátky.

_

The club is equipped with a bar, sex cabins, glory hole, darkroom, bondage cross, several slings and many useful holds for playing.

BUNKER

Vybaven kromě baru také skříňkami na oblečení a osobní věci. Klíček na požádání u baru. To umožňuje být zcela nahý a mít věci v bezpečí a při ruce. Dále kabinky, glory holle, darkroom, kříž na zdi, několik slingů a fistovacích stolů, koženkové letiště. V prvním patře je herna pro BDSM včetně klády, spankingové kozy. Najdete zde i otočný šukací stůl, fistovací stůl a mnoho dalšího. Vřele doporučuji…!

_

The club is equipped with a bar and changing lockers. Locker keys are available at the bar. That allows you to get around completely naked with things kept safe and handy. There are also sex cabins, glory hole in Perplex, darkroom, bondage cross, several slings in cells, leather bed, piss pool, fisting bench and many more.

BASEMENT

Bar, bazén s lehátky a Cruising area.  Sling, klec, kláda, otočný šukací stůl s řetězy a sklepení se sligem. Tento klub funguje přes den a je možné v něm i bydlet v některém z bungalovů.

_

Bar with pool, campbeds and cruising area is equipped with sling, cage, stocks, turning fuck-table with chains and a basement with sling. The club is open during the day too and it is possible to stay there in one of the bungalows.

ZOO

Podle mě jeden z nejlepších gay klubů. Zajímavostí je, že majitelé jsou Češi žijící na Gran Canaria. Bar, darkroomy, slingy, kabiny, koženková letiště na hromadná chlapská „dovádění“. Fist není ale dovolen. Příjemně a prakticky řešená je i umývárna. Vřele doporučuji navštívit.

_

The best gay club there, in my opinion. It has a bar, darkrooms, slings, sex cabins, leather bed for great group actions. It has a very pleasant bathroom. I really recommend this one. The interesting point is the owners are Czechs like me.

Toto je jen popis a ukázka některých klubů z mnoha. Kliknutím na modrý text otevřeš příslušný odkaz. Přes den je samozřejmě možné trávit čas na gay nuda pláži (pláž č. 7) nebo na ostatních plážích. Letovisko nabízí pro tebe i ostatní zábavu běžnou v přímořských destinacích.

This is just a short overview of few of the clubs. (Click the colored titles for more information.)
During the day time, you can enjoy yourself on the gay nude beach (beach no.7) or other beaches. The destination offers a lot of possibilities to have even a usual fun common in summer resorts.

Například také AQUAPARK nebo BOTANICKÁ ZAHRADA,

případně ZOOLOGICKÁ ZAHRADA,

či cokoliv jiného

_

Like AQUAPARK, BOTANIC GARDEN,

or ZOO, or anything else

To je přece dovolená a relax tvých snů…! Luxusní zážitky na luxusním místě s profesionálním Masterem. (případně ještě s mým Alfa otrokem)

_

This is the vacation and the relax of your dreams for sure!
Luxurious experiences in luxurious destination with a professional Master.
(Alternatively with his Alfa slave as well)

Navrhni sám termín nebo využij můj příští pobyt:

2. až 9. říjen 2021

_

Suggest your own date or use my next stay:

October 2 to 9, 2021