Skip navigation

Nová super pomůcka v mém vybavení

(na fotografii je figurant)

New super toy in my equipment…

(in the photo is a figurant).

.

.

.

.

.

.

Nejlepší dárek je zážitek…!

The best gift is an experience…!

.