Skip navigation

Akce pro VIP v privátním klubu

.

Session for VIP in The private club

.

Návštěva veřejně

nepřístupného

BDSM klubu v Praze.

Skvěle vybavený, rozsáhlý,

privátní klub

– jehož jsem členem –

mimo centrum hlavního města.

.

.

Visiting publicly
inaccessible
BDSM club in Prague.

Greatly equipped, extensive,
private club
– I am a member of –
outside the center of the capital.

.

.

.

Začít můžeme prohlídkou

ve vyšetřovně.

.

We can start exploring
in the investigation room.

.

Být zavřený v kleci

je silný zážitek…

.

To be locked in a cage
is a powerful experience …

.

Znehybnění tvého těla

v kládě různých provedení

je také nezapomenutelné…

.

Give your body
this is very exciting.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

 

.

K použití je mnoho

hraček, nástrojů a pomůcek,

které si můžeš užít….!

.

There are many to use toys, tools and aids,

which you can enjoy ….!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Můžeš v něm se mnou zažít luxusní akci plnou zážitků.

Buď jen diskrétně se mnou v prázdném klubu….

…nebo v kukle při akcích s ostatními členy klubu.

Nejedná se o swingers party…!!!!

.

You can experience a luxurious experience full of experience with me.
Be discreet with me in an empty club ….
… or in a cock at events with other club members.
This is not a swingers party … !!!!

.

.

.

V klubu je zázemí, sprcha, WC a možnost občerstvení.

Playroomy:

Gotická mučírna, industrál, clinic – vyšetřovna a dvě ložnice.

(pro bližší informace nejlépe zavolej)

.

The club has facilities, shower, toilet and refreshment.
Playrooms:
Gothic torture, industrial, clinic – examination room

and two bedrooms.

(for best information, write)

.

_______________________________________

.

GRAN CANARIA

.

Zažij několik dní skvělý relax se svým Masterem

.

Make a great rest for a few days with your Master

.

.

Na jaře a na podzim

bývám na Gran Canaria.

Navrhni termín podle sebe.

BDSM a fist lekce

samozřejmě dělám i tam.

A to v Playa del Inglés

a Maslaplomas na jihu ostrova, kde se konají také velké akce.

Například Fetish week nebo Pride či  Carnaval a Winter Pride.

.

I usually visit Gran Canaria

in spring and autumn.

Design a term by yourself.

I do both BDSM and fist lessons there as well.
I stay in Playa de lnglés, Maspalomas

(south of the island),
where great events like

Fetish week, PrideCarnaval and Winter Pride take place.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lekce je možné dohodnout v privatu (hotel, apartmán)

nebo outdoor ve světoznámých dunách, kde je známá sex area,

či v některém z mnoha klubů.

.

The lessons can be arranged in private room (hotel room, suite) or outdoor in worldwide known dunes with a favourite sex area or in one of the many clubs.

.

.

Slavné duny v Maspalomas  jsou

v těsném sousedství  Playa del Inglés

a na první pohled by nikdo neřekl,

jaké vzrušující zážitky lze v nich prožít…

Můžeš zažít mnohé jen se mnou

nebo mít diváky či další účastníky,

kteří jsou tam ze stejných

důvodů jako tam jsi ty.

Na tvém doprovodu – Masterovi – je zachovat vše pod kontrolou.

Ale vždy jsem se tam setkal jen

se vzájemným respektováním.

.

.

.

.

Fabled Maspalomas Dunes

are just next to Playa de lnglés

and you would not guess how

exciting  experiences one can

get there. You can experience

a lot just with me or there can be

audience or more participants.

It is your escort – Master – to keep

everything under control. However,

I always experienced only mutual

respectof participants.

.

.

.

Yumbo

Pokud dáváš přednost klubům,

je jich v centru YUMBO

i v jeho blízkosti dostatek,

aby si každý vybral. Zde zmiňuji

své oblíbené kluby.

.

.

.

If you prefer the clubs,

there are many of them

in YUMBO centrum

for everyone to choose.

I have already found

my favourite ones.

.

.

.

CRUISE

.

klub je vybaven krom baru také mnoha kabinkami, glory holle, darkroomem, křížem na zdi, několika slingy a různými úchyty pro hrátky.

.

The club is equipped with a bar, sex cabins, glory hole, darkroom, bondage cross, several slings and many useful holds for playing.

.

BUNKER

.

vybaven kromě baru také skříňkami na oblečení a osobní věci. Klíček na požádání u baru. To umožňuje být zcela nahý a mít věci v bezpečí a při ruce. Dále kabinky, glory holle, darkroom, kříž na zdi, několik slingů a fistovacích stolů, koženkové letiště.

V prvním patře je herna pro BDSM včetně klády, spankingové kozy. Najdete zde i otočný šukací stůl, fistovací stůl a mnoho dalšího. Vřele doporučuji…!

.

The club is equipped with a bar and changing lockers. Locker keys are available at the bar. That allows you to get around completely naked with things kept safe and handy.

There are also sex cabins, glory hole in Perplex, darkroom, bondage cross, several slings in cells, leather bed, piss pool, fisting bench and many more.

.

BASEMENT

.

Bar, bazén s lehátky a Cruising area.  Sling, klec, kláda, otočný šukací stůl s řetězy a sklepení se sligem.

Tento klub funguje přes den a je možné v něm i bydlet

v některém z bungalovů.

.

Bar with pool, campbeds and cruising area is equipped with sling, cage, stocks, turning fuck-table with chains and

a basement with sling. The club is open during the day too

and it is possible to stay there in one of the bungalows.

.

ZOO

.

Podle mě jeden z nejlepších gay klubů. Zajímavostí je, že majitelé jsou Češi žijící na Gran Canaria.

Bar, darkroomy, slingy, kabiny, koženková letiště na hromadná chlapská „dovádění“. Fist není ale dovolen.

Příjemně a prakticky řešená je i umývárna.

Vřele doporučuji navštívit.

.

The best gay club there, by my opinion. The has a bar, darkrooms, slings, sex cabins, leather bed for great group actions. It has very pleasant bathroom. I really recommend this one. The interesting point is the owners are Czechs like me.

.

Toto je jen popis a ukázka některých klubů z mnoha.

Kliknutím na modrý text otevřeš odkazy.
Přes den je samozřejmě možné

trávit čas na gay nuda pláži

(pláž č. 7) nebo na ostatních plážích.

Letovisko nabízí pro tebe

i ostatní zábavu běžnou

v přímořských destinacích.

.

This is just a short overview

of few of the clubs.

(Click the colored titles

for more information.)
During the day time,

you can enjoy yourself

on the gay nude beach

(beach no.7)

or other beaches.

.

The destination offers a lot

of possibilities to have even

a usual fun common

in summer resorts.

 .

.

.

Například také AQUAPARK nebo BOTANICKÁ ZAHRADA,

případně ZOOLOGICKÁ ZAHRADA,

či COKOLIV JINÉHO

.

Like AQUAPARK or BOTANIC GARDEN or ZOO

and anything else

 .

.

.

To je přece dovolená

a relax tvých snů…!

Luxusní zážitky

na luxusním místě

s profesionálním Masterem.

(případně ještě s mým

Alfa otrokem)

.

That is the vacation and the

relax of your dreams for sure!
Luxurious experiences

in luxurious destination

with a professional Master.
(Alternatively with

his Alfa slave as well)

 .

.

.

.

Můj příští pobyt: 5. až 15.10.2019.

.

My next stay: 5 to 15. October 2019.

.

_______________________________________

.

Luxusní pobytový zážitek:

Luxurious stay experience:

.

Czech BDSM Camp 2018

.

 

Legenda české i zahraniční

BDSM scény Master Drex

a spoluautor, režisér

a představitel jedné

z hlavních postav v projektu

discipline4boys MASTER-SM,

známý též pod

přezdívkou Řezník, pořádají

Czech BDSM Camp 2019.

.

The legend of Czech

and International BDSM

community MASTER DREX

and coauthor, director

and one of the main

performers in Discipline4boys

project MASTER-SM,

also known under the nickname

Butcher are holding

Czech BDSM Camp 2018.

.

Termíny

.

Pobyt je možný po celou dobu nebo na dobu kratší dle domluvy.

Nejméně ale na 2 hodiny. Maximální počet, v každém okamžiku, je 6 účastníků. Akce je možná i pro jedince nebo na objednávku.

.

Date

.

The stay is possible for the whole period or for a shorter period according to agreement, but minimum for 2 hours.

The maximum number of participants at every momentis

6 people. The event is also possible for individuals

or on request.

.

Místo

Kamenné stavení se zahradou

v malé obci na Kolínsku.

Tematicky vybavené

podkroví s trámy, zděný

chlívek se žlabem a okovy,

studený a vlhký sklep

se studnou a venkovní

odstíněný dvůr.

Place

Stone building with a garden,

in small village near Kolin.

Thematically equipped attic

with beams, brick shed

with trough and shackles,

cold and damp cellar

with a well and outdoor

screened-out courtyard.

.

.

.

Obsah

Výcvik v lekcích BDSM a jiných

praktikách podle vyplněného

dotazníku účastníka.

Proběhne také Otrocké klání

v dovednostech. V případě

projevení vážného zájmu je

MASTER SM ochoten věnovat

„zvláštní péči“ jednomu, max.

dvěma z účastníků. V takovém

případě zájemce

o „zvláštní péči“ vyplněný

dotazník doplní o vlastní

taxativní výčet všeho,  co by

zažít či absolvovat opravdu

nechtěl. V případě „zvláštní

péče“  se stává dotazník pouze jakýmsi vodítkem, kterým

se ovšem MASTER SM  nemusí

a také ani nebude jakkoli vázat

či omezovat. Dle svého uvážení,

může MASTER SM požadovat též osobní pohovor s konkrétním

zájemcem o „zvláštní péči“.

Content

Training in BDSM lessons

and other practices according

to the filled participant’s questionnaire.

There will also be a Slave

Tournament of their skills.

In case of serious interest,

MASTER SM is willing

to give „special care”

to one or up to two of

the participants.In that case,

the interested participant

of „special care“ will also fill

in his exhaustive list of what

hereally don’t want to

experience or attend into

the questionnaire.

In case of „special care“,

the questionnaire becomes

onlya guideline, which MASTER SM does not need and will not be bound  or restricted in any way. At his own discretion, MASTER SM may also require a personal interview with the participant interested of „special care“.

.

Zajištěno a garantováno

Nocleh odpovídající tématu,

jídlo a pití (v ceně),

férovost, bezpečnost

a diskrétnost!

.

Included and guaranteed

Accommodations matching

the theme, food

and drink (included),

fairness safety and discretion!

.

Fotografie jsou z autentického

místa konání akce.

.

The photos are from

the authentic venue of the event.

Cena

Pobyt na celý víkend: 7 000,- CZK ,

zvláštní péče 10 000,- CZK.

Krátký pobyt dohodou,

nejméně ale 4 000,- CZK.

Nutnost zaplacení nevratné

zálohy 1 500,- CZK předem.

.
.

Price

Whole weekend stay: 273,- €,

with special care 390,- €.

Shorter stay by agreement,

starting at 155,- €.

Needed irrevocable

deposit 60,- € in advance.

.

.

.

.

.

.