Skip navigation

Luxusní pobytový zážitek:

Luxurious stay experience:

.

Czech BDSM Camp 2018

.

Legenda české i zahraniční BDSM scény Master Drex

a spoluautor, režisér a představitel jedné z hlavních postav

v projektu discipline4boys MASTER-SM, známý též

pod přezdívkou Řezník,  pořádají Czech BDSM Camp 2018.

.

The legend of Czech and International BDSM community MASTER DREX and coauthor, director and one of the main performers in Discipline4boys project MASTER-SM, also known under the nickname Butcher are holding

Czech BDSM Camp 2018.

.

Termín:

Pátek 13. července 2018 až neděle 15. července 2018.

Pobyt je možný po celou dobu nebo na dobu kratší dle domluvy.

Nejméně ale na 2 hodiny.

Maximální počet, v každém okamžiku, je 6 účastníků.

.

Date:

Friday, July 13, 2018 to Sunday July 15 2018.

The stay is possible for the whole period or for a shorter period according to agreement, but minimum for 2 hours.

The maximum number of participants at every moment

is 6 people.

_____

Místo:

Kamenné stavení se zahradou

v malé obci na Kolínsku.

Tematicky vybavené

podkroví s trámy,

zděný chlívek se žlabem

a okovy, studený a vlhký

sklep se studnou

a venkovní odstíněný dvůr.

.

Place:

Stone building with a garden,

in small village near Kolin.

Thematically equipped attic

with beams, brick shed

with trough and shackles,

cold and damp cellar with a well

and outdoor screened-out courtyard.

.

_____

Obsah:

Výcvik v lekcích BDSM a jiných

praktikách podle vyplněného

dotazníku účastníka.

Proběhne také Otrocké klání

v dovednostech.

V případě projevení vážného zájmu

je MASTER SM ochoten věnovat

„zvláštní péči“ jednomu,

max. dvěma z účastníků.

V takovém případě zájemce

o „zvláštní péči“ vyplněný dotazník doplní

o vlastní taxativní výčet všeho,

co by zažít či absolvovat opravdu nechtěl.

V případě „zvláštní péče“ se stává dotazník pouze jakýmsi vodítkem, kterým se ovšem MASTER SM  nemusí a také ani nebude jakkoli vázat či omezovat. Dle svého uvážení, může MASTER SM požadovat též osobní pohovor s konkrétním zájemcem o „zvláštní péči“.

.

Content:

Training in BDSM lessons

and other practices according

to the filled participant’s questionnaire.

There will also be a Slave

Tournament of their skills.

In case of serious interest, MASTER SM

is willing to give „special care”

to one or up to two of the participants.

In that case, the interested participant

of „special care“ will also fill

in his exhaustive list of what he really

don’t want to experience

or attend into the questionnaire.

In case of „special care“, the questionnaire becomes only

a guideline, which MASTER SM does not need and will not be bound  or restricted in any way. At his own discretion, MASTER SM may also require a personal interview with the participant interested of „special care“.

_____

Zajištěno a garantováno:

Nocleh odpovídající tématu, jídlo a pití (v ceně),

férovost, bezpečnost a diskrétnost!

.

Included and guaranteed:

Accommodations matching the theme, food and drink (included), fairness safety and discretion!

.

Cena:

Pobyt na celý víkend: 7 000,- CZK , zvláštní péče 10 000,- CZK.

Krátký pobyt dohodou, nejméně ale 4 000,- CZK.

Nutnost zaplacení nevratné zálohy 1 500,- CZK předem.

.

Price:

Whole weekend stay: 273,- € , with special care 390,- €.

Shorter stay by agreement, starting at 155,- €.

Needed irrevocable deposit 60,- € in advance.

_____

 

Na e-mail: drex@masterdrex.com do 10. července 2018.

Bližší informace obdržíte na email

po odeslání závazné přihlášky a uhrazení zálohy.

.

Applications:

To e-mail: drex@masterdrex.com before July 10, 2018.

You will receive more information by email after submitting

a binding application and paying a deposit.

.

.

.

.

Zpět na „Home“

.

.

.

.

.

.

.

.