Skip navigation

Luxusní pobytový zážitek:

Luxurious stay experience:

.

Czech BDSM Camp 2019

.

 

Legenda české i zahraniční

BDSM scény Master Drex

a spoluautor, režisér

a představitel jedné

z hlavních postav v projektu

discipline4boys MASTER-SM,

známý též pod

přezdívkou Řezník, pořádají

Czech BDSM Camp 2019.

.

The legend of Czech

and International BDSM

community MASTER DREX

and coauthor, director

and one of the main

performers in Discipline4boys

project MASTER-SM,

also known under the nickname

Butcher are holding

Czech BDSM Camp 2018.

.

Termíny

.

Pobyt je možný po celou dobu nebo na dobu kratší dle domluvy.

Nejméně ale na 2 hodiny. Maximální počet, v každém okamžiku, je 6 účastníků.

.

Plánované termíny:
14. – 16. června 2019
12. – 14. července 2019
9. – 11. srpna 2019

.

Akce je možná i pro jedince nebo na objednávku.

.

Date

.

The stay is possible for the whole period or for a shorter period according to agreement, but minimum for 2 hours.

The maximum number of participants at every momentis

6 people.

.

Scheduled dates:

June 14 – 16,  2019
July 12 – 14, 2019
August 9 – 11, 2019

.

The event is also possible for individuals

or on request.

.

Místo

Kamenné stavení se zahradou

v malé obci na Kolínsku.

Tematicky vybavené

podkroví s trámy, zděný

chlívek se žlabem a okovy,

studený a vlhký sklep

se studnou a venkovní

odstíněný dvůr.

Place

Stone building with a garden,

in small village near Kolin.

Thematically equipped attic

with beams, brick shed

with trough and shackles,

cold and damp cellar

with a well and outdoor

screened-out courtyard.

.

.

.

Obsah

Výcvik v lekcích BDSM a jiných

praktikách podle vyplněného

dotazníku účastníka.

Proběhne také Otrocké klání

v dovednostech. V případě

projevení vážného zájmu je

MASTER SM ochoten věnovat

„zvláštní péči“ jednomu, max.

dvěma z účastníků. V takovém

případě zájemce

o „zvláštní péči“ vyplněný

dotazník doplní o vlastní

taxativní výčet všeho,  co by

zažít či absolvovat opravdu

nechtěl. V případě „zvláštní

péče“  se stává dotazník pouze jakýmsi vodítkem, kterým

se ovšem MASTER SM  nemusí

a také ani nebude jakkoli vázat

či omezovat. Dle svého uvážení,

může MASTER SM požadovat též osobní pohovor s konkrétním

zájemcem o „zvláštní péči“.

Content

Training in BDSM lessons

and other practices according

to the filled participant’s questionnaire.

There will also be a Slave

Tournament of their skills.

In case of serious interest,

MASTER SM is willing

to give „special care”

to one or up to two of

the participants.In that case,

the interested participant

of „special care“ will also fill

in his exhaustive list of what

hereally don’t want to

experience or attend into

the questionnaire.

In case of „special care“,

the questionnaire becomes

onlya guideline, which MASTER SM does not need and will not be bound  or restricted in any way. At his own discretion, MASTER SM may also require a personal interview with the participant interested of „special care“.

.

Zajištěno a garantováno

Nocleh odpovídající tématu,

jídlo a pití (v ceně),

férovost, bezpečnost

a diskrétnost!

.

Included and guaranteed

Accommodations matching

the theme, food

and drink (included),

fairness safety and discretion!

.

Fotografie jsou z autentického

místa konání akce.

.

The photos are from

the authentic venue of the event.

Cena

Pobyt na celý víkend: 7 000,- CZK ,

zvláštní péče 10 000,- CZK.

Krátký pobyt dohodou,

nejméně ale 4 000,- CZK.

Nutnost zaplacení nevratné

zálohy 1 500,- CZK předem.

.
.

Price

Whole weekend stay: 273,- €,

with special care 390,- €.

Shorter stay by agreement,

starting at 155,- €.

Needed irrevocable

deposit 60,- € in advance.

.

.

.

.

.

.