Skip navigation

Luxusní pobytový zážitek:

Luxurious stay experience:

Legenda české i zahraniční
BDSM scény Master Drex
a spoluautor, režisér
a představitel jedné
z hlavních postav v projektu
discipline4boys MASTER-SM,
známý též pod
přezdívkou Řezník, pořádají
Czech BDSM Camp 2019.

The legend of Czech

and International BDSM

community MASTER DREX

and coauthor, director

and one of the main

performers in Discipline4boys

project MASTER-SM,

also known under the nickname

Butcher are holding

Czech BDSM Camp 2019.

Termíny:

Pobyt je možný po celou dobu nebo na dobu kratší dle domluvy.

Nejméně ale na 2 hodiny. Maximální počet v každém okamžiku je 6 účastníků.

14. – 16. června 2019

12. – 14. července 2019

23. – 25. srpna 2019 

(už jen 3 volná místa!)

Akce je možná i pro jedince nebo na objednávku.

Date

The stay is possible for the whole period or for a shorter period according to agreement, but minimum for 2 hours.

The maximum number of participants at every momentis

6 people.

June 14 – 16,  2019

July 12 – 14, 2019

August 23 – 25, 2019

(Only 3 more vacancies!)

The event is also possible for individuals

or on request.

Místo

Kamenné stavení se zahradou

v malé obci na Kolínsku.

Tematicky vybavené

podkroví s trámy, zděný

chlívek se žlabem a okovy,

studený a vlhký sklep

se studnou a venkovní

odstíněný dvůr.

Place

Stone building with a garden,

in small village near Kolin.

Thematically equipped attic

with beams, brick shed

with trough and shackles,

cold and damp cellar

with a well and outdoor

screened-out courtyard.

Obsah

Výcvik v lekcích BDSM a jiných praktikách podle vyplněného dotazníku účastníka. Proběhne také otrocké klání v dovednostech. V případe projevení vážného zájmu je Master SM ochoten věnovat „zvláštní péči“ maximálně dvěma účastníkům.

V takovém

případě zájemce

o „zvláštní péči“ vyplněný

dotazník doplní o vlastní

taxativní výčet všeho,  co by zažít či absolvovat opravdu nechtěl. V případě „zvláštní péče“  se stává dotazník pouze jakýmsi vodítkem, kterým

se ovšem MASTER SM  nemusí a také ani nebude jakkoli vázat či omezovat. Dle svého uvážení může MASTER SM požadovat též osobní pohovor s konkrétním

zájemcem o „zvláštní péči“.

Content

Training in BDSM lessons and other practices according to be filled practicipant´s questionnaire. There will also be a slave Tournament of their skills. In case of serious interest Master SM is willing to give „special care“ to one or up to two of the practicipants.

In that case,

the interested participant

of „special care“ will also fill in his exhaustive

list of what

hereally don’t want to

experience or attend into

the questionnaire.

In case of „special care“,

the questionnaire becomes

only a guideline, which MASTER SM does not need and will not be bound  or restricted in any way. At his own discretion, MASTER SM may also require a personal interview with the participant interested of „special care“.

Zajištěno a garantováno

Nocleh odpovídající tématu,

jídlo a pití (v ceně),

férovost, bezpečnost

a diskrétnost!

Included and guaranteed

Accommodations matching

the theme, food

and drink (included),

fairness safety and discretion!

Cena

Pobyt na celý víkend: 7 000,- CZK

Zvláštní péče 10 000,- CZK

Nutnost zaplacení nevratné zálohy ve výší 50% ceny předem.

Krátký pobyt dohodou od 4 000,- CZK

Price

Whole weekend stay: 273,- €

With special care 390,- €

Shorter stay by agreement, starting at 155,- €

Necessary to pay a non-refundable deposit of 50% of the price in advance.

Fotografie jsou z autentického místa konání.

The photos are from the autentic venue of the event.

Přihlášky písemně na: drex@masterdrex.com

Applications in writing at: drex@masterdrex.com

Teaser a videa na Pornhub

Teaser and videos on Pornhub