Skip navigation

Luxusní pobytový zážitek:

Luxurious stay experience:

.

Czech BDSM Camp 2018

.

Legenda české i zahraniční

BDSM scény Master Drex

a spoluautor, režisér

a představitel jedné

z hlavních postav v projektu

discipline4boys MASTER-SM,

známý též pod přezdívkou

Řezník, pořádají Czech BDSM Camp 2018.

.

The legend of Czech

and International BDSM community

MASTER DREX and coauthor, director

and one of the main performers

in Discipline4boys project MASTER-SM,

also known under the nickname

Butcher are holding

Czech BDSM Camp 2018.

__________

Termín

Pátek 10. srpna 2018

až neděle 12. srpna 2018.

Pobyt je možný po celou dobu

nebo na dobu kratší dle domluvy.

Nejméně ale na 2 hodiny.

Maximální počet, v každém okamžiku, je 6 účastníků.

.

Date

Friday, August 10, 2018

to Sunday August 12, 2018.

The stay is possible

for the whole period

or for a shorter period

according to agreement,

but minimum for 2 hours.

The maximum number

of participants at every

momentis 6 people.

__________

.

.

.

Místo

Kamenné stavení se zahradou

v malé obci na Kolínsku.

Tematicky vybavené

podkroví s trámy,

zděný chlívek se žlabem

a okovy, studený a vlhký

sklep se studnou a venkovní odstíněný dvůr.

.

Place

Stone building with a garden,

in small village near Kolin.

Thematically equipped attic

with beams, brick shed

with trough and shackles,

cold and damp cellar

with a well and outdoor

screened-out courtyard.

.

.

.

Obsah

Výcvik v lekcích BDSM a jiných

praktikách podle vyplněného

dotazníku účastníka.

Proběhne také Otrocké klání

v dovednostech.

V případě projevení vážného

zájmu je MASTER SM ochoten

věnovat „zvláštní péči“ jednomu,

max. dvěma z účastníků.

V takovém případě zájemce

o „zvláštní péči“ vyplněný dotazník doplní o vlastní taxativní výčet všeho, co by zažít či absolvovat opravdu nechtěl.

V případě „zvláštní péče“ se stává dotazník pouze jakýmsi vodítkem, kterým se ovšem MASTER SM  nemusí a také ani nebude jakkoli vázat či omezovat. Dle svého uvážení, může MASTER SM požadovat též osobní pohovor s konkrétním zájemcem o „zvláštní péči“.

.

Content

Training in BDSM lessons

and other practices according

to the filled participant’s questionnaire.

There will also be a Slave

Tournament of their skills.

In case of serious interest,

MASTER SM is willing

to give „special care”

to one or up to two of

the participants.In that case,

the interested participant

of „special care“ will also fill

in his exhaustive list of what

hereally don’t want to

experience or attend into

the questionnaire.

In case of „special care“,

the questionnaire becomes

onlya guideline, which MASTER SM does not need and will not be bound  or restricted in any way. At his own discretion, MASTER SM may also require a personal interview with the participant interested of „special care“.

__________

Zajištěno a garantováno

Nocleh odpovídající tématu,

jídlo a pití (v ceně),

férovost, bezpečnost

a diskrétnost!

.

Included and guaranteed

Accommodations matching

the theme, food

and drink (included),

fairness safety and discretion!

__________

Fotografie jsou z autentického

místa konání akce.

.

The photos are from the authentic venue of the event.

Cena

Pobyt na celý víkend: 7 000,- CZK ,

zvláštní péče 10 000,- CZK.

Krátký pobyt dohodou,

nejméně ale 4 000,- CZK.

Nutnost zaplacení nevratné

zálohy 1 500,- CZK předem.

.
.

Price

Whole weekend stay: 273,- €,

with special care 390,- €.

Shorter stay by agreement,

starting at 155,- €.

Needed irrevocable

deposit 60,- € in advance.

.

.

.

Zpět na „Tématické lekce“

.

.

.