Skip navigation

Category Archives: Pravidla/rules

Pravidla lekcí:

Lekci je možné domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem. Po SMS pouze u stálých klientů. Předběžnou rezervaci, „že ještě potvrdíš termín“ nedělám – objednej se až to budeš vědět určitě…!

Lekce trvá zpravidla 1 hodinu, ale může být i půlhodinová, několikahodinová, celodenní i několikadenní. Ceny jsou uvedeny v CENÍKU. Běžná cena je uvedena za každou započatou hodinu (pokud čas sám o několik minut překročím, ty navíc neúčtuji). Nad dvě hodiny a u akcí delších – viz CENÍK. Doba přípravy v mé koupelně (například příprava na fist) se do doby lekce nezapočítává a je zdarma.

Nedochvilnost netoleruji! Případné objektivní zpoždění v době mobilních telefonů lte dát vědět.

Na akce vyžaduji platbu nevratné zálohy předem hotově nebo na můj bankovní účet ve výši 1 000,- CZK nebo 40,- €, a to nejpozději do 24 hodin před domluveným začátkem. Vyhrazují si právo udělení výjimky.
Bankovní účet č. 4848192001/5500
Variabilní symbol platby ti oznámím.
Možné je také platbu složit okamžitě na tento účet přímo na přepážce každé pobočky Raiffeisenbank.
Pobočka banky v Palladiu v Praze na nám. Republiky je otevřena denně od 9:00 do 20:00 hodin.
Nedostavíš- li se na domluvený termín, záloha propadá bez náhrady. U zaplacených záloh na neurčito, které nebyly využity po uplynutí jednoho roku od doby, kdy byly uhrazeny, propadají.

Po příchodu i před odchodem je možnost sprchy i WC. Taktéž je k dispozici anální nástavec, dezinfekce i osuška. Vždy máš k dispozici „stopku“. Pokud tedy vyslovíš: „STOP “, je to pro mě závazný konec praktiky u které jsi toto použil. Kdykoli máš možnost akci zrušit a odejít. Za zrušení akce, na kterou jsi už přišel  a neproběhla alespoň polovina její dohodnuté doby, účtuji storno poplatek ve výši 50% její ceny nebo domluvené výše ceny. Na začátku lekce neprovádím žádný pohovor. Je to z toho důvodu, že přicházíš s určitou nadržeností, napětím a třeba i trochu s obavami a sezení u kávy to jen naruší. Prostě „spadne řemen z motoru“. Relax můžeme udělat po lekci. Potřebné informace od tebe budu mít z předem vyplněného dotazníku, který ti pošlu mailem nebo z komunikace při domlouvání lekce. Jsem profesionál a vycítím z tvého těla a chování co je potřeba. Dotazník si můžeš stáhnout i na mém webu. Dostaneš po čem toužíš, co chceš a potřebuješ! Vždy férově, bezpečně a diskrétně! To garantuji!!! Lekce jsou možné v mé vybavené ložnici dominanta, v jiných atelierech které také používám, klubech, venku na opuštěných a vybydlených místech nebo v Maspalomas a Playa del Inglés na Gram Canaria, v Berlině, Amstrdamu a jinde kam občas létám. Nestyď se chtít si užít co tě láká. Nestyď se to říci, vše je jen otázkou domluvy. Protože bylo by opravdu moc hloupé, aby sis jednou v domově důchodců říkal co všechno jsi mohl zažít KDYBYS…. Ono to už nepůjde.

Kontakty, které nejsou rok a více použity ze svého telefonu mažu.
Vyhrazuji si právo odmítnout zájemce a to jak s udáním, tak i bez udání důvodu.

Dotazník česky

Questionnaire English

Rules for lessons


A lesson usually lasts one hour. But there can be a longer one. Depending on the agreement.
At some practices there can be a 30 minutes long one as well. You can quit the lesson anytime earlier with no refund.

You can take a shower after arrival and/or before leaving.
The preparation time (e.g. enema before fisting) does not count
as a lesson time. I don’t tolerate late arrivals! However

if your delay has an objective cause you can let me know about it. If you don’t arrive on your lesson without a valid excuse before it starts you can get a new one at special conditions but you have to pay again in advance on my bank account. If it happens again you’re banned from my lessons permanently! That’s because I can’t take anybody else for the time that was reserved for you.

Contact me via mail or phone. My address and phone number is in the CONTACT.

You can use a safeword. If you say STOP, it’s the end of the practice where you used it.
You are free to leave anytime.

I don’t do any interview in the beginning of the lesson. That’s because you come horny, thrilled and maybe even a little worried and drinking coffee would break the feeling.

You can relax after the lecture. All necessary information will be in the form you will fill for me after I’ll send it to you via email or you can tell it to me via phone while arranging your lecture details. I’m a pro and
I will feel from your body’s behavior what to do.

There’s no screenplay. I leave those for people without fantasy, empathy and sense for improvisation. But still you get anything you desire, want and need on my lectures! Fair, safe and discreet. I guarantee that!

You can choose a lecture at my place, in other studios I use, clubs, outside on abandoned places or in Maspalomas and Playa del Inglés at Gran Canaria, in Berlin, Amstrdam, Poznan and other places I occasionally fly to.

Don’t be shy to enjoy what you desire. Don’t be shy to say it. It’s just a matter of agreement. It would be really way too dumb to realize in your late days what you could have lived if… But it was too late already.

There is a safe parking in front of the house as well as the parking spot inside the garage. 4 kilometers from city centre, 20 minutes using public transport from St. Venceslas Square.