Skip navigation

Monthly Archives: Listopad 2019

Dělám také lehké akce pro úplné začátečníky a pro ty, kteří chějí zažít něco nového a softového.

I also do light events for complete beginners and for those who want to experience something new and soft.

Prohlédni si obrázky a videa a určitě tě něco zaujme.

Take a look at the pictures and videos and you will be interested in something.

Můžeš si projíždět svůj anál tágem…

You can ride your anal through the cue …

Dojení tvého penisu ve tvém autě ….

Milking your cock in your car …

…k dispozici je i šukací mašina…..

…there is also a fucking machine…